ประวัติโรงเรียน
แผนยุทธศาสตร์
 • แผนยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
 • ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากร
 • บุคลากรโรงเรียน
 • กลุ่มบริหารวิชาการ
 • กลุ่มบริหารงบประมาณและ
         แผนงานฯ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
             เมนูหลัก

ข่าวรอบรั้วร่มไทร
 • รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน   (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ สนามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงทัศนีย์  บุญคุปต์ ที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา และคณะ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน    (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โยกลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ส่งบุคลากร และนักเรียนโรงเรียน ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการเครื่องเงินจังหวัดน่าน และบริษัท ดอยซิวเวอร์ แฟคตอรี่ จัดทำถาดเงินโล่รางวัลพระราชทาน ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน รอบมหกรรม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2555 ณ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "พิบูลคัพ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ   (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ส่งบุคลากร จำนวน 2 คน คือ นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ และ นางอมรรัตน์  ธนานุภาพไพศาล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ ICT โดยใช้โปรแกรม SWISH  MAX ณ สพป.น่าน เขต 1 ระหว่างวันที่  2-4 กรกฎาคม 2555  (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555   (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานที่ใช้สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนสา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก น่าน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 18 พฤศจิกายน 2555  (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยการนำทีมของอาจารย์สุกิจ  สุวรรณ์ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา...นัดพิเศษ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยมี จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งบุคลากรจำนวน 2 คน คือ นางจิตรานาฏ  วงษารัฐ   และนางสาวอรธีรา  ดวงตาดำ เข้าร่วมโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "หนูน้อยเจ้าเวหา" กฝผ.แม่เมาะ/ทีวีไทย ปีที่ 4 สนามที่ 3 ภาคเหนือ ณ สนามการไฟฟ้าส่วนผลิตแม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่         (รายละเอียดเพิ่มเติม....)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยฝ่ายงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยมี จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นประธานในพิธี โดยมีกำหนดการในการจัดกิจกรรม (รายละเอียดเพิ่มเติม....)ข่าวใหม่ล่าสุด!!!
 • เผยแพร่งานวิชาการ
 • อาคารสมเด็จพระเทพฯ
จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ชาวร่มไทร ยินดีต้อนรับ!


ประกาศ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
    เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพื่อทำงานธุรการ
(รายละเอียด)

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงมุ้งลวดหอนอนนักเรียน ปี 2556
(รายละเอียด)

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
ประกาศสอบราคาซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน
(รายละเอียด)

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
    1. นางดวงเดือน        โพธิ์ทอง    รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
    2. นายอุทัย        โพธิ์ทอง    ครู


  ครูสอนดี ประจำปี พ.ศ. 2555
    1. นายยุทธภูมิ        สุประการ


  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555
    1. นางสุจินตนา        คำชุ่ม
    2. นายสำเนียง        เสนา
    3. นางสาวสมควร    สีนา
    4. นางมยุเรศ        นันทะเสน
    5. นางวัชราภรณ์    คงเมือง
    6. นางรัตนา        สุทธิพงศ์พันธ์
    7. นางจิตตรานาฏ    วงษารัฐ
    8. นายจักรกฤษณ์    ผาสุก
    9. นายสุกิจ        สุวรรณ์


  เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    1. นางสมควร        สีนา
    2. นายกฤษดา        สารเถื่อนแก้ว
    3. นางจิตตรานาฏ    วงษารัฐ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประเภทเด็กพิเศษ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับประถม
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-6
การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ประเภทปกติ
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม. 4-6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป. 4-6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6   
แอโรบิก ม.1-6
โครงการตามพระราชดำริ
โครงการสนองพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภูมิทัศน์ร่มไทร
ศูนย์การศึกษาพิเศษในสังกัด สศศ.
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อหน่วยงาน
ในงานสังกัด สศศ.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ
ราชประชานุเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ สศศ.
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2555
มุมคนเก่งร่มไทร
 • ทำเนียบผู้บริหาร รร.
จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อ. สิงห์  สุจันทร์
อ.พิทยา  ภิชัยวงค์
อ.ชรินทร์  ภิชัยวงค์
อ.ประทุม  มหาวงศนันท์
มุมคนเก่ง
ทำเนียบศิษย์เก่า

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/รับสมัคร
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ
เพื่อทำงานธุรการในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงมุ้งลวดหอนอนนักเรียน ปี 2556
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน
(รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
แนะนำบุคลากรใหม่
ลูกร่มไทร เป็นคนดี